banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy


Melina Verheij (1987) werkt als manager en trainer bij CrossFit in Zutphen en als psychomotorisch therapeut voor ZieMij Zutphen. Sinds 1 januari 2017 is zij buurtsportcoach bij Zutphen Actief. In samenwerking met Marjolein Hobbelen van de IJsselslag is haar functie gericht op het beweegaanbod in de wijken en op sportevenementen. Daarnaast organiseert Melina verschillende sport- en spelevenementen , zoals de Koningsspelen, de Sportroefeldag, de Nationale Sportweek en de IJsselgames.

Meer bewegen in de wijk
Melina gaat zorgen dat er in de wijken meer aanbod komt op het gebied van bewegen. Melina: “Door samen met sportverenigingen een gevarieerd sport- en beweegprogramma aan te bieden, willen we de drempel voor mensen verlagen om in beweging te komen. Dit kan bijvoorbeeld door een sportcarrousel waarbij je meerdere sporten een tijdje kunt uitproberen voordat je kiest welke sport je gaat doen. Zo doen we dit ook voor basisschoolkinderen tijdens de Sportroefeldag: we stellen een menu samen van verschillende activiteiten waar kinderen even van kunnen proeven.”

SportPlus
“In mijn werk krijg ik vaak vragen van cliënten die zich niet thuis voelen bij gewone sportverenigingen. In de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar hebben we vanuit ZieMij een sociale vaardigheidssportgroep (SportPlus) opgericht. Dit doen we in samenwerking met jeugd maatschappelijk werk en de wijkteams. Zo kunnen deze kinderen toch in beweging komen en weerbaarder worden.”

Betrouwbaar
Melina staat bekend als een betrouwbare coach en trainer. Door de combinatie van haar kennis als therapeut en haar ervaring als sportcoach, verbindt ze zich gemakkelijk met verschillende groepen mensen. Haar collega zegt over haar: “Melina doet wat ze zegt en staat open voor nieuwe initiatieven. Ze kan goed inspelen op verschillende situaties en differentiëren, zodat iedereen mee kan doen. Haar kracht als coach is dat ze open en benaderbaar is. Hierdoor wint ze snel vertrouwen.”

contact: 06 25 20 00 77

Julie de la Fuente (1957) werkt sinds 1987 bij de Muzehof als dansdocent en sinds 2015 als cultuurcoach. Naast het  Cultuurmenu is er nu ook het Cultuurbonusmenu voor basisscholen. Scholen kunnen kiezen voor een cultuurvorm waarbij de leerlingen in beweging komen zoals circus, acrobatiek, streetdance, buikdansen en volksdansen. Dit gebeurt in samenwerking met Zutphense partners.

De activiteiten waar de scholen uit kunnen kiezen, worden op maat aangeboden. De scholen kunnen het cultuuraanbod onder schooltijd doen, maar ook kiezen om dit aan de randen van de schooltijd aan te bieden. Hierdoor zijn de activiteiten ook toegankelijk voor kinderen uit de wijk of van de naschoolse opvang.

Julie is als coach vooral goed in het samenbrengen en enthousiasmeren van mensen. Julie: ”Ik heb het geluk dat ik als kind veel meegenomen ben naar musea en voorstellingen en weet hoeveel vreugde kunst je bezorgt. In dans en beweging kun je emoties kwijt, jezelf en anderen beroeren. Door cultuur krijgen mensen een opener vizier. Kunst geeft ook aandacht aan aspecten van het leven die doorgaans door anderen (liever) niet worden gezien. Wrijving geeft echter glans aan alle dingen."

contact: 06 36 20 92 92